PTM

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana và cách viết


Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana là kiểu chữ cứng của tiếng Nhật, là một thành phần trong hệ thống chữ viết truyền thống của Nhật Bản, bên cạnh Hiragana, Kanji và đôi khi còn để viết phiên âm chữ cái Latin. Katakana có nghĩa là kana chắp vá, nguyên nhân do chữ Katakana được hợp thành từ nhiều thành phần phức tạp của bộ chữ cái tiếng Nhật Kanji. Katakana được tạo thành từ các nét thẳng, nét cong và nét gấp khúc, là kiểu chữ đơn giản nhất trong chữ viết tiếng Nhật.
Khác với kanji có thể được phát âm theo nhiều cách tùy theo ngữ cảnh (dạng chữ “tượng hình, biểu ý”), cách phát âm của các ký tự katakana (và hiragana) hoàn toàn theo quy tắc (dạng chữ “tượng thanh, biểu âm”).
Trong tiếng Nhật hiện đại, katakana thường được dùng để phiên âm những từ có nguồn gốc ngoại lai (gọi là gairaigo). Ví dụ, “television” (Tivi) được viết thành “テレビ” (terebi). Tương tự, katakana cũng thường được dùng để viết tên các quốc gia, tên người hay địa điểm của nước ngoài. Ví dụ, tên “Việt Nam” được viết thành “ベトナム” (Betonamu) (ngoài ra, Việt Nam cũng có tên Kanji là “越南” – Etsunan).
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngược lại, đó là cách viết kanji từ những từ vốn được viết bằng katakana. Một ví dụ là từ コーヒー (kōhī), nghĩa là cà phê, đôi khi có thể được viết là 珈琲. Từ kanji này thỉnh thoảng được các nhà sản xuất cà phê sử dụng nhằm tạo sự mới lạ.
Katakana cũng được sử dụng để viết các từ tượng thanh, những từ để biểu diễn một âm thanh. Ví dụ như tiếng chuông cửa “đinh – đong”, sẽ được viết bằng chữ katakana là “ピンポン” (pinpon).
Những từ ngữ trong khoa học – kỹ thuật, như tên loài động vật, thực vật, tên sản vật, thông thường cũng được viết bằng katakana.
Katakana cũng nhiều khi (những không phải là tất cả) được sử dụng để viết tên các công ty ở Nhật. Ví dụ như Sony được viết là “ソニ”, hay Toyota là “トヨタ”. Katakana ngoài ra còn được dùng để nhấn mạnh, đặc biệt đối với các ký hiệu, quảng cáo, panô ápphích. Ví dụ, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy chữ “ココ” – koko – (“ở đây”), ゴミ gomi (“rác”) hay メガネ megane (“kính đeo mắt”). Những từ muốn nhấn mạnh trong câu đôi khi cũng được viết bằng katakana, giống như kiểu chữ nghiêng italic.
Katakana được sử dụng để biểu diễn cách đọc on’yomi (cách đọc âm Hán Trung Quốc) của một từ kanji trong từ điển kanji.
Một số họ tên người Nhật được viết bằng katakana. Ngày xưa điều này thường phổ biến hơn, nên những người phụ nữ đứng tuổi thường có tên katakana.
Những từ kanji khó đọc được viết thành katakana rất phổ biến. Những trường hợp này thường thấy trong các thuật ngữ y học. Ví dụ, trong từ 皮膚科 hifuka (khoa da liễu), từ kanji thứ 2, 膚, được cho là một từ khó đọc, do đó từ hifuka rất hay được viết thành 皮フ科 hay ヒフ科, dùng cả kanji và katakana. Tương tự, từ 癌 gan (ung thư) thường được viết bằng katakana hoặc hiragana.
Cách viết chữ Katakana
 
Bảng chữ cái Katakana: gồm có nguyên âm và nguyên âm đôi
Nguyên âm yōon(nguyên âm đôi)
 a  i  u  e  o ya yu yo
 
 ka  ki  ku  ke  ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
 sa  shi  su  se  so シャ sha シュ shu ショ sho
 ta  chi  tsu  te  to チャ cha チュ chu チョ cho
 na  ni  nu  ne  no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
 ha  hi  fu  he  ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
 ma  mi  mu  me  mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
 ya    yu    yo      
 ra  ri  ru  re  ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
 wa  wi    we  wo 1      
         n      
 
 ga  gi  gu  ge  go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
 za  ji  zu  ze  zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
 da  (ji)  (zu)  de  do ヂャ (ja) ヂュ (ju) ヂョ (jo)
 ba  bi  bu  be  bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
 pa  pi  pu  pe  po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo
 
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo ヴャ vya ヴュ vyu ヴョ vyo
      シェ she        
      ジェ je        
      チェ che        
  スィ si            
  ズィ zi            
  ティ ti トゥ tu       テュ tyu  
  ディ di ドゥ du       デュ dyu  
ツァ tsa ツィ tsi   ツェ tse ツォ tso      
ファ fa フィ fi   フェ fe フォ fo   フュ fyu  
  Katakana obsolete yi.svg 2 yi   Katakana obsolete ye.svg 2 イェ ye        
  ウィ wi Katakana obsolete wu.svg 2 wu ウェ we ウォ wo      
(クヮ) クァ kwa クィ kwi   クェ kwe クォ kwo      
(グヮ) グァ gwa グィ gwi   グェ gwe グォ gwo      
 

Hotline: 09.82.82.77.99

Góc Học viên

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Tòa nhà PTM - Số 68 Lưu Hữu Phước, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 09.82.82.77.99

Website: www.ptmjsc.com.vn | Fanpage: facebook.com/ctyvietnhatptm

Email: khoituyensinh@ptmjsc.com

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH | QUY ĐỊNH & THANH TOÁN | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT |

GIẤY PHÉP THÀNH LẬPHOT LINE