TỔNG HỢP ĐH KỸ SƯ PTM 2019

📣 TỔNG HỢP ĐH KỸ SƯ PTM 2019
——————————————
✔️ ĐH 29: Cần Tuyển 3 NAM vận hành máy ( SX sản phầm từ giấy,đóng gói....)
Tuổi: 22-32
Địa điểm: Osaka
Lương: 18.5 man, chuyên cần 1,5man / tháng.
Ngày thi: 21/2 - Chốt form 07/02
Yêu cầu: Bằng,bảng điểm ĐH tốt nghiệp ngành cơ khí, Cơ điện tử
Phí 5xxx đã có học, ở,ăn
——————————————
✔️ ĐH 30: Cần Tuyển 6 NAM vận hành máy ( SX sản phẩm từ giấy,đóng gói.... )
Tuổi: 22-32
Địa điểm: Osaka
Lương: 18,5 man, làm thêm 2 man, chuyên cần 1,5 man / tháng
Ngày thi: 22/2 - Chốt form 7/2
Yêu cầu: Bằng,bảng điểm ĐH tốt nghiệp ngành cơ khí, Cơ điện tử
Phí 5xxx đã có học,ở ,ăn


——————————————
✔️ ĐH 31: Cần Tuyển 6 NAM vận hành máy ( SX sản phẩm từ giấy,đóng gói.... )
Tuổi: 22-32
Địa điểm: Osaka
Lương: 17 man, làm thêm 3,5 man, chuyên cần 1 man
Ngày thi: 22/2 - Chốt form 7/2
Yêu cầu: Bằng,bảng điểm ĐH tốt nghiệp ngành cơ khí, Cơ điện tử
Phí 5xxx đã có học,ở ,ăn
——————————————
✔️ ĐH 32: Cần Tuyển 4 NAM vận hành máy ( Vận hành, bảo dưỡng máy móc công nghiệp)
Tuổi: 24-30
Địa điểm: Osaka
Lương: 18 man/ tháng
Ngày thi: 15/2 - Chốt form 5/2
Yêu cầu: N4 - Bằng,bảng điểm ĐH tốt nghiệp ngành cơ khí, Cơ điện tử, điện-điện tử
Phí 5xxx đã có học,ở ,ăn
——————————————
✔️ ĐH 35: Cần Tuyển 6 NAM Hàn ( Hàn hồ quan các thiết bị )
Tuổi: 22-32
Địa điểm: Shiga
Lương: 20 man, làm thêm 2 man / tháng
Ngày thi: 20/2 - Chốt form 10/2
Yêu cầu: Bằng,bảng điểm ĐH tốt nghiệp ngành cơ khí, Hàn
Phí 5xxx đã có học,ở ,ăn
——————————————
✔️ ĐH 36: Cần Tuyển 3 NAM IT ( Lập trình Web )
Tuổi: 22-30
Địa điểm: Tokyo
Lương: 20 man, Năng lực tốt đàm phán lên
Ngày thi: 15/2 - Chốt form 10/2
Yêu cầu: Bằng, bảng điểm ĐH tốt nghiệp ngành IT
Phí 3xxx đã có học, ở, ăn

👉 Liên hệ với PTM Việt Nhật ngay để được tư vấn bạn nhé.
------------------------
Công ty PTM Việt Nhật
🏬 Địa chỉ: Tòa nhà PTM, Số 68 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội
👉 Click chỉ đường: https://bit.ly/2JUqv5a
☎ Điện thoại: 0243.797.0046
📞 HOTLINE: 09.82.82.77.99 (Nhân viên tư vấn TS)