PTMJSC

Sơ đồ tổ chức Công ty PTM Việt Nhật

Sơ đồ bộ máy tổ chức của hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

 

I.                Người đại diện theo Pháp Luật:

-        ÔNG: Phạm Văn Thuyết

-        SĐT: 02437970046

-        Email: phamthuyet@ptmjsc.com

II.              Danh sách nhân viên các phòng Nghiệp vụ:

1. Phòng kế toán:

- Đỗ Thị Lan- Kế toán

- SĐT: 02437970046

- Email: phonghckt.ptm@gmail.com

2. Phòng Thị trường lao động:

- Phạm Thị Yến- Trưởng phòng

- SĐT: 02437970046

- Email: kd.ptmjsc@gmail.com

3. Phòng theo dõi và quản lý lao động:

- Phạm Thị Nhung- Trưởng Phòng

- SĐT: 02437970046

- Email: phongnghiepvu.ptmjsc@gmail.com

4. Phòng tuyển chọn lao động:

- Nguyễn Thị Huyền

- SĐT: 02437970046

- Email: phongtuyensinh.ptmjsc@gmail.com

5. Trung tâm đào tạo:

- Đào thị Hậu- Giám đốc trung tâm

- SĐT: 02437970046

- Email: trungtamdaotao@ptmjsc.com

6. Phòng hỗ trợ lao động về nước:

- Trần Thị Dương- Trưởng phòng

- SĐT: 02437970046

- Email:nhansu.ptm@gmail.com